“Het doet me zeer als een kind langs de zijlijn staat”

BURGUM – “Als je steeds niet mee kunt op schoolreisje omdat daar geen geld voor is, of iedereen zit op voetbal en jij niet, dat heeft enorme invloed, dat vormt je. Het doet mij zeer als kinderen aan de kant staan. Armoede en geldtekort zullen we niet kunnen uitbannen, maar dit kunnen we wel doen. Ik ben daar blij mee.” Wethouder Houkje Rijpstra van de gemeente Ty­tsjerksteradiel is ingenomen met het kindgerichte minimabeleid dat de gemeente  per 1 januari 2015 gaat aanbieden.
Lees het hele artikel hier.
Dit artikel verscheen in weekblad Actief in november 2014.

“Ons uitgangspunt is dat kinderen er niets aan kunnen doen dat hun ouders in een bepaalde situatie zijn gekomen. De kinderen moeten daar dan ook zo weinig mogelijk de dupe van worden.”

Houkje RijpstraWethouder gemeente Tytsjerksteradiel

In opdracht van

Actief Media

In samenwerking met

Gemeente Tytsjerksteradiel
Houkje Rijsptra

Opleverdatum

6 november 2014

Links

Naar het artikel

0
``Er wordt geen geld uitgekeerd, maar er worden zaken betaald``